Szkolenia PPoż

Oferujemy szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:

  • zagrożeń pożarowych występujących w obiekcie
  • warunków i organizacji ewakuacji (w tym obowiązków właściciela i kierowników)
  • przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
  • czynności i obowiązków pracowników w celu zapobiegania, a w przypadku powstania pożaru procedury postępowania
  • obsługi i zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego