Pomiary środowiskowe

Wykonujemy pomiary środowiskowe czyli badanie natężenia oświetlenia na stanowisku pracy oraz pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego. Pomiary dokonywane są przez naszych pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu certyfikowanego sprzętu pomiarowego.