Obsługa i outsourcing PPoż

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Warszawy i okolic:

  • dokonywanie przeglądów ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
  • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:
    • zagrożeń pożarowych występujących w obiekcie
    • warunków i organizacji ewakuacji (w tym obowiązków właściciela i kierowników)
    • przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
    • czynności i obowiązków pracowników w celu zapobiegania, a w przypadku powstania pożaru procedury postępowania
    • obsługi i zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego
  • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy
  • udzielanie porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów