Obsługa i outsourcing PPoż

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Warszawy i okolic:

 • dokonywanie przeglądów ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:
  • zagrożeń pożarowych występujących w obiekcie
  • warunków i organizacji ewakuacji (w tym obowiązków właściciela i kierowników)
  • przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
  • czynności i obowiązków pracowników w celu zapobiegania, a w przypadku powstania pożaru procedury postępowania
  • obsługi i zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy
 • udzielanie porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów