Dokumentacja powypadkowa

Pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powypadkowej, dla pracowników, którzy ulegli wypadkowi w pracy bądź w drodze do pracy lub z pracy.

Oferujemy Państwu wykonanie wymaganych przez prawo działań, włącznie ze wsparciem przy współpracy z ZUS-em i GUS-em, w ramach przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Koszt sporządzenia dokumentacji powypadkowej jest uzależniony od ciężkości następstw wypadku i wynosi od 350 zł do 500 zł netto.