Ocena ryzyka stanowiskowego

Kodeks pracy i odpowiednie rozporządzenia legislacyjne nakazują sporządzenie na każdym stanowisku pracy tzw. "Oceny ryzyka zawodowego". Jej zadaniem jest zidentyfikowanie istniejących zagrożeń  i zaproponowanie zmian pomagających w ich ograniczaniu lub eliminacji.218ocena-ryzyka

Z powyższym dokumentem należy zapoznać pracowników. Powinien on być sukcesywnie aktualizowany.

Jeżeli z różnymi stanowiskami pracy, związane są podobne zagrożenia, można sporządzić dla nich jeden, wspólny dokument "Oceny ryzyka zawodowego".

Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego oferujemy klientom w cenie od 150 zł netto.

Start Oferta Obsługa i Outsourcing Ocena ryzyka stanowiskowego

BHP Projekt Sp. z o.o.

Godziny pracy biura

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 17.00